BioMethaan Producenten in Nederland

Goed voor 2.3 TWh in 2022.

De VGGP is de vereniging van biomethaan- of Groen gas producenten.

Sinds 2011 belangenbehartiger van aangesloten producenten.